Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt Kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài năm 2019 của huyện Côn Đảo.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện tốt các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ phát triển du lịch huyện Côn Đảo trong thời gian tới; giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng trong khu du lịch quốc gia Côn Đảo; từng bước xây dựng thương hiệu du lịch, tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế; tạo sự cạnh tranh thúc đẩy liên kết giữa các địa phương và trong khu vực; qua đó, thu hút ngày càng nhiều lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với huyện Côn Đảo.

Ngoài ra, việc Xúc tiến quảng bá du lịch huyện Côn Đảo còn tạo điều kiện cho các Công ty dịch vụ Lữ hành, các nhà đầu tư quốc tế có cơ hội tiếp cận các dự án đầu tư phát triển du lịch chất lượng cao tại huyện Côn Đảo.

Nhằm đảm bảo chương trình Xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài năm 2019 của huyện Côn Đảo đạt hiệu quả cao, Kế hoạch đề ra các nội dung cần thực hiện như xây dựng phim và tài liệu phục vụ quảng bá nước ngoài; tham quan liên kết phát triển du lịch và học tập mô hình "Nói không túi nilong'' ở Cù Lao Chàm - Hội An…

Đặc biệt là chương trình Xúc tiến du lịch tại 03 điếm: Sapporo - Kanagawa - Tokyo Nhật Bản vào tháng 9 năm 2019 theo chương trình của Tổng Cục du lịch; chương trình tham gia Hội chợ du lịch tại London - Anh Quốc vào tháng 11 năm 2019 theo chương trình của Tổng Cục du lịch.

Lan Anh (t/h)

Bài viết cùng chuyên mục