Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ, Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) đại diện của nhân loại dự kiến sẽ diễn ra vào tối 07/9/2019 tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã ban hành Công văn số 974/SVHTTDL-QLDSVH ngày 15/8 gửi UBND các huyện (Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, thành phố Bắc Giang) và Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ, Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) đại diện của nhân loại.

Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 2466/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Tổ chức lễ Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ, Ca trù được UNESCO công nhận là DSVHPVT đại diện của nhân loại và Lễ trao tặng danh hiệu "Nghê nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ II, năm 2019; Công văn số 2869/UBND-KGVX ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật của sự kiện trên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố và Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm phối hợp thực hiện các nội dung sau đây:

UBND các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa và Thành phố Bắc Giang phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện để thực hiện chương trình nghệ thuật theo sự chỉ đạo của Tinh ủy, UBND tỉnh; trong đó có việc chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố và đơn vị liên quan giới thiệu, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ, nhạc công, nghệ nhân Quan họ, Ca trù hiện đang sinh sống trong các Câu lạc bộ Quan họ, Ca trù tại địa phương tham gia luyện tập, biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ Kỷ niệm 10 năm Dân ca  Quan họ, Ca Trù được UNESCO công nhận là DSVHPVT của nhân loại và Lễ trao tặng danh hiệu "Nghê nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ II, năm 2019.

Thành phần tham gia tập luyện, biểu diễn theo Kịch bản chương trình nghệ thuật đã được UBND tỉnh phê duyệt tại công văn số 2869/UBND-KGVX ngày 09/8/2019 và trên cơ sở  thống nhất với Đạo diễn chương trình.

Thời gian tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn từ ngày 16/8 – 07/9/2019 tại các địa phương và Trường Trung cấp  Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa điểm tổng duyệt, biểu diễn: Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Sở VHTTDL Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ để tạo nên một chương trình nghệ thuật chất lượng, ấn tượng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng./.

Anh Vũ

Bài viết cùng chuyên mục